Vergelijkingskaarten

Hier treft u de specifieke vergelijkingskaarten aan voor HypothekenVermogensopbouw en voor Risico.

Deze documenten zijn wij uit hoofde van de WFT (Wet Financieel Toezicht) verplicht aan u uit te reiken. Wij hebben slechts zeer beperkt invloed op de inhoud hiervan. Zoals u op deze website heeft kunnen lezen, heeft New Finance een afwijkende manier van werken. Wij gaan altijd uit van een geïntegreerd advies voor inkomens- en vermogensplanning en geven geen standaard productadvies.