Dienstverleningsdocumenten

Sinds 2013 heeft de Autoriteit Financiële Markten een dienstverleningsdocument ontwikkeld voor specifieke productgroepen die wij verplicht dienen te volgen. Hier treft u de specifieke dienstverleningsdocumenten voor HypothekenVermogensopbouw en voor Risico.

Deze documenten zijn wij uit hoofde van de WFT (Wet Financieel Toezicht) verplicht aan u uit te reiken. Wij hebben slechts zeer beperkt invloed op de inhoud hiervan. Zoals u op deze website heeft kunnen lezen, heeft New Finance een afwijkende manier van werken omdat wij zelf niet bemiddelen in financiële producten. Bovendien gaan wij altijd uit van een integrale analyse en geven wij u advies dat niet standaard gericht is op productadvies.