Lifecycle beleggen: doen of niet?

In veel reclame uitingen van beleggingsproducten wordt gesproken over Lifecycle beleggen. Wat is het eigenlijk en is het altijd aan te raden? Bij lyfecycle beleggen wordt de mate van risico in de portefeuille afgebouwd naarmate de einddatum van het beleggingsdoel dichterbij komt. Dit gebeurt door een verschuiving van het hoog risicodeel van de portefeuille (veelal…

Vergelijk nieuwe aanbieders lijfrenteproducten

Dit jaar zijn er twee aanbieders van lijfrente opbouwproducten op basis van beleggingen op de markt gekomen: Bright en ZZPPensioen. Beide pretenderen op de markt te zijn gekomen om een volwaardig pensioenalternatief voor de ZZP’er te zijn. Maar is dat ook zo?   Het is positief dat er meer aanbieders voor aanvullend pensioenopbouw op de…

Verlaging pensioenopbouw en gevolgen partnerpensioen

Wijzigingen in de maximaal toegestane opbouw van ouderdomspensioen leiden er toe dat u minder ouderdomspensioen mag opbouwen. Hierover wordt veel in de media bericht. De gevolgen hiervan voor het partnerpensioen blijven echter sterk onderbelicht.   De meeste mensen in loondienst hebben een pensioenregeling waarbij niet alleen een ouderdomspensioen maar ook een partnerpensioen is opgenomen. Omdat…

Opletten bij hypotheek via BV of ouders!

In het belastingplan 2013 zijn aanvullende regels opgenomen om een (hypotheek)lening in aanmerking te laten komen voor rente-aftrek. Als deze plannen doorgaan moet er voortaan  voor nieuwe leningen een annuïtair aflosschema zijn opgenomen. Niet alle leningen worden afgesloten bij Nederlandse financiële instellingen. Zo is het mogelijk dat u uw lening heeft afgesloten bij een niet…